Pomoc w diagnozie i ocenie stopnia zastoinowej niewydolności serca, ocenie stopnia ryzyka pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym oraz ocena stopnia ryzyka pacjentów z niewydolnością serca.

Do użytku wyłącznie z Alere Triage

Wyniki analizy w 15 minut

Wykorzystuje próbke krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA

Triage BNP Test przyśpiesza podjęcie decyzji w leczeniu niewydolności serca oraz stratyfikacje ryzyka w przypadku Ostrego Zespołu Wieńcowego w punkcie pierwszego kontaktu lub w laboratorium.

BNP czyli Mózgowy peptyd natriuretyczny  (ang. Brain Natriuretic Peptide) znany również jako peptyd natriuretyczny typu B jest naturalnie wydzielanym hormonem który jest wydalany głównie z mięśnia sercowego w odpowiedzi na zwiększenie objętości komory i przeciążeniem ciśnieniowym.

Wskazania Alere Triage® BNP Test:

W celu ułatwienia diagnozy niewydolności serca.

W celu oceny stopnia zaawansowania niewydolności serca.

Stratyfikacja ryzyka u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Stratyfikacja ryzyka u pacjentów z niewydolnością serca.

Jak dokładny jest test BNP Alere Triage®?

Alere Triage® BNP Test ma swoistość na poziomie 98% przy użyciu wartości progowej 100 pg /ml.

W badaniach wstępnych Alere Triage® BNP Test jest opatrzony 98% dokładnością diagnostyczną w porównaniu do wszystkich innych objawów klinicznych u pacjentów z lub bez historii choroby oraz poprawia 96% błędnych diagnozy u pacjentów z podejrzeniem niewydolności serca.1

1. Dao Q, Krishnaswamy P, Kazanegra R, et al. Utility of B-type natriuretic peptide in the diagnosis of congestive heart failure in an urgent-care setting. J Am Coll Cardiol. 2001;37(2):379-385.

Korzyści

Pomoc w rozpoznawaniu Zastoinowej Niewydolności Serca. 

Pomoc w ocenie nasilenia Zastoinowej Niewydolności Serca.

Stratyfikacja ryzyka u pacjentów z Ostrym Zapaleniem Wieńcowym.

Stratyfikacja ryzyka u pacjentów z Niewydolność Serca

Umożliwia natychmiastowe zapoznanie się pacjentów na temat wyników testów.

Poprawia wyników kliniczne, ekonomiczne i operacyjne.

Specyfikacja

Testy ilościowe:

  • BNP

Wyniki są podawane w jednostkach:

  • BNP: pg/mL

Zakres pomiarowy:

  • BNP: 5 – 5,000 pg/mL

Rozmiar próbki:

  • 225 µL

Zestaw 25 testów.

Zadzwoń na infolinię: 32 720 62 10
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.