Do użytku wyłącznie z Alere Triage

Wyniki analizy w 20 minut

Wykorzystuje próbke krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA

Triage Cardiac Panel to szybki test immunologiczny dla punktu medycznego do zastosowania z analizatorem Alere Triage. Ten test ma na celu określenie poziomu kinazy kreatynowej (CK-MB), mioglobiny i troponiny I w próbce krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA. Może być używany jako środek pomocniczy w diagnostyce mięśnia sercowego (uszkodzenia).

CK-MB – Kinaza kreatynowa to izoenzym sercowy który w diagnostyce służy jako marker martwicy mięśnia sercowego. Podwyższony poziom wskazuje na ataki serca.

Mioglobina (Mb) jest złożonym białkiem globularnym biorącym udział w magazynowaniu tlenu. Zalecana jest jako czuły wskaźnik w przypadku podejrzeniu zawału serca. Mioglobina jest bowiem jedną z substancji, które dostają się do krwi w wyniku uszkodzenia mięśnia serca.

Troponiny to białka, które są składnikiem komórek mięśniowych. Są niezbędne do prawidłowego skurczu mięśnia. Troponina I  jest złotym standardem  wykrywania martwicy mięśnia sercowego o różnym stopniu rozległości i zaawansowania, której główną przyczynę stanowią ostre zespoły wieńcowe.

Korzyści

 • Oznaczanie wielu markerów w punkcie medycznym.
 • Dostarcza istotnych informacji diagnostycznych do różnicowania ostrego zawału serca od innych nieprawidłowości pracy serca.
 • Ma niemal idealne NPV 99,9% (wartość predykcji wyników ujemnych), który pozwala na szybkie wykluczenia.
 • Ma potencjał, aby zmniejszyć długości pobytu na izbie przyjęć i skrócić czas potrzebny na realizacje badań.
 • Ma potencjał do zwiększenia liczby pobytów trwających krócej niż 24 godziny (zmniejsza ilość niepotrzebnych pobytów).
 • Może poprawić wyniki kliniczne, ekonomicznych i operacyjne.

Specyfikacja

Testy ilościowe:

 • Mioglobina
 • CK-MB
 • Troponina I

Wyniki są podawane w jednostkach:

 • Mioglobina: ng/mL
 • CK-MB: ng/mL
 • Troponina I: ng/mL

Zakresy pomiarowe:

 • Troponina I: 0.05 – 30 ng/mL
 • CK-MB: 1.0 – 80 ng/mL
 • Mioglobina: 5 – 500 ng/mL

Rozmiar próbki:

 • 225 µL

Zestaw 25 testów.

Zadzwoń na infolinię: 32 720 62 10
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.