Pomoc w diagnozie zawału serca, pomoc w diagnozie i ocenie stopnia ciężkości zastoinowej niewydolności serca, pomoc w ocenie ryzyka pacjentów z niewydolnością serca, pomoc w ocenie stopnia ryzyka pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: TnI wysokoczuła, BNP.

Do użytku wyłącznie z Alere Triage

Wyniki analizy w 20 minut

Wykorzystuje próbke krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA.

Triage Cardio2 Panel to szybki fluorescencyjny test immunologiczny do zastosowania w systemie Alere Triage. Pomiar ilościowy TnI (troponiny I) wysokoczuła i  BNP (Mózgowy peptyd natriuretyczny).

Troponiny to białka, które są składnikiem komórek mięśniowych. Są niezbędne do prawidłowego skurczu mięśnia. Troponina I  jest złotym standardem  wykrywania martwicy mięśnia sercowego o różnym stopniu rozległości i zaawansowania, której główną przyczynę stanowią ostre zespoły wieńcowe.

BNP czyli Mózgowy peptyd natriuretyczny  (ang. Brain Natriuretic Peptide) znany również jako peptyd natriuretyczny typu B jest naturalnie wydzielanym hormonem który jest wydalany głównie z mięśnia sercowego w odpowiedzi na zwiększenie objętości komory i przeciążeniem ciśnieniowym.

Korzyści

 • Oznaczanie wielu markerów jednym badaniem.
 • BNP może zapewnić szybką ocenę ryzyka i diagnostykę różnicową u chorych z objawami duszność i ocenę ryzyka u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
 • Pomocy w rozpoznawaniu i oceny nasilenia zastoinowej niewydolności serca
 • Pomoc w stratyfikacji ryzyka chorych z niewydolnością serca
 • Pomoc w stratyfikacji ryzyka chorych z ostrym zespołem wieńcowym
 • Pomoc TnI w diagnostyce mięśnia sercowego (uszkodzenie)
 • Daje badającemu korzyści z wyższej czułości uzyskanych przy użyciu 99-cio percentyla TnI przy użyciu wartości progowej 0,02 ng / ml
 • Może poprawić wyniki kliniczne, ekonomiczne i operacyjne.

Specyfikacja

Testy ilościowe:

 • BNP
 • Troponina I

Zakres pomiarowy:

 • Troponina I: 0.01 – 10 ng/mL
 • BNP: 5 – 5,000 pg/mL

Wyniki są podawane w jednostkach:

 • BNP: pg/mL
 • Troponina I: ng/mL

Rozmiar próbki:

 • 225 µL

Zestaw 25 testów.