Do użytku wyłącznie z Alere Triage

Panel Triage D-Dimer to szybki test immunologiczny dla punktu medycznego do zastosowania z analizatorem Alere Triage. Ten test jest stosowany do określenia ilościowego usieciowanych produktów degradacji fibryny zawierające D-dimer w próbkach pełnej krwi i w osoczu w EDTA.

Oznaczenie D-dimerów jest wykonywane w podejrzeniu nasilenia procesów krzepnięcia i fibrynolizy. Jest przydatne w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia: zakrzepicy żylnej i tętniczej, zatoru płucnego, zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i różnicowaniu hiperfibrynolizy

Korzyści

  • Szybka, łatwa i niedroga ocena u pacjentów z podejrzeniem powikłań zakrzepowo-zatorowych, takich jak zakrzepica żył głębokich (tromboza) i zatorowość płucna. Umożliwia to szybkie i skuteczne podjęcie leczenia.
  • Panel Triage D-Dimer może skrócić czas pobytu na izbie przyjęć oraz skrócić czas potrzebny na realizacje badań.
  • Nie wymaga codziennych kontroli.
  • Wykorzystuje przeciwciała D-dimeru 3B6, która wykazała wysoką specyficzność kliniczną dla zatoru płucnego i trombozy

Przeprowadzanie testu

Procedura badania obejmuje dodanie kilku kropli z krwi pełnej lub plazmy z antykoagulantem EDTA do gniazda próbkowego na Teście. Komórki krwi pełnej są odzialane od plazmy przy pomocy filtru znajdującego się na teście. Próbka reaguje z fluorescencyjnymi koniugatami przeciwciał, oraz przepływa przez urządzenie testowe dzięki zjawisku kapilarnemu. Kompleksy fluorescencyjnego koniugatu przeciwciał są przechwytywane obszar rozdzielający właściwy dla tego typu analizy.

Odczynnik

Panel Triage D-Dimer zawiera wszystkie potrzebne odczynniki do wykonania badania ilościowego  usieciowanych produktów degradacji fibryny zawierające D-dimer w próbkach pełnej krwi i w osoczu w EDTA

Specyfikacja

Testy ilościowe:

  • Triage D-Dimer

Wyniki są podawane w jednostkach:

  • D-Dimer: ng/mL

Rozmiar próbki:

  • 225 µL

Zestaw 25 testów.

Zadzwoń na infolinię: 32 720 62 10
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.