omoc w diagnozie zawału serca, pomoc oraz ocena stopnia zaawansowania niewydolności serca, pomoc oraz ocena ryzyka pacjentów z niewydolnością serca, pomoc oraz ocena pacjentów z podejrzeniem zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub incydentów zatorowo-zakrzepowych, w tym zatorowości płucnej oraz pomoc w ocenie stopnia ryzyka pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: Mioglobina, CK-MB, TnI, BNP i D-Dimery.

Do użytku wyłącznie z Alere Triage

Wyniki analizy w 20 minut

Wykorzystuje próbke krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA

Triage Profiler SOB Panel jest fluorescencyjnym testem immunologiczny. Daje to badającemu narzędzie które pomaga w rozróżnieniu wielu przyczyn duszności w ciągu 20 minut. Panel jest przeznaczony do stosowania z przenośnym analizatorze Alere Triage do pomiarów ilościowych mioglobiny, CK-MB, troponiny I, peptydu natriuretycznego typu B i D-dimerów.

BNP czyli Mózgowy peptyd natriuretyczny  (ang. Brain Natriuretic Peptide) znany również jako peptyd natriuretyczny typu B jest naturalnie wydzielanym hormonem który jest wydalany głównie z mięśnia sercowego w odpowiedzi na zwiększenie objętości komory i przeciążeniem ciśnieniowym.

CK-MB  – Kinaza kreatynowa to izoenzym sercowy który w diagnostyce służy jako marker martwicy mięśnia sercowego. Podwyższony poziom wskazuje na ataki serca.

Troponiny to białka, które są składnikiem komórek mięśniowych. Są niezbędne do prawidłowego skurczu mięśnia. Troponina I  jest złotym standardem  wykrywania martwicy mięśnia sercowego o różnym stopniu rozległości i zaawansowania, której główną przyczynę stanowią ostre zespoły wieńcowe.

Mioglobina (Mb) jest złożonym białkiem globularnym biorącym udział w magazynowaniu tlenu. Zalecana jest jako czuły wskaźnik w przypadku podejrzeniu zawału serca. Mioglobina jest bowiem jedną z substancji, które dostają się do krwi w wyniku uszkodzenia mięśnia serca.

D-dimer to produkt degradacji fibrynogenu, związany z mechanizmem układu krzepnięcia i fibrynolizy. Znajduje zastosowanie w diagnostyce stanów zakrzepowo-zatorowych, a przede wszystkim w diagnostyce zatoru płucnego i zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.

Korzyści

 • Zapewnia jednoczesnych pomiarów pięciu wskaźników: troponiny I, CK-MB, mioglobiny, BNP i D-dimerów.
 • Szybka, ekonomiczna i skuteczna ocena przyczyny zadyszki, pomaga w ustaleniu odpowiedniego sposobu opieki nad pacjentem.
 • Pomoc w diagnostyce zawału mięśnia sercowego (uszkodzenie).
 • Pomaga w rozpoznawaniu i ocenie zaawansowania zastoinowej niewydolności serca.
 • Pomaga w stratyfikacji ryzyka u chorych z niewydolnością serca.
 • Pomaga w stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrym zespołem wieńcowym.
 • Pomaga w przebadaniu i ocenie pacjentów z Zespółem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub zakrzepowo-zatorowych, w tym zatorowości płucnej.

Specyfikacja

Testy ilościowe:

 • D-dimer
 • Troponina I
 • CK-MB
 • Mioglobina
 • BNP

Wyniki są podawane w jednostkach:

 • D-dimer: ng/mL
 • Troponina I: ng/mL
 • CK-MB: ng/mL
 • Mioglobina: ng/mL
 • BNP: pg/mL

Zakresy pomiarowe:

 • D-dimer: 100 – 5,000 ng/mL
 • Troponina I: 0.05 – 30 ng/mL
 • CK-MB: 1.0 – 80 ng/mL
 • Mioglobina: 5 – 500 ng/mL
 • BNP: 5 – 5,000 pg/mL

Rozmiar próbki:

 • 225 µL

Zestaw 25 testów.

Zadzwoń na infolinię: 32 720 62 10
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.