Triage TOX to przesiewowy test immunoflorescencyjny do stosowania z analizatorem Alere Triage w celu jakościowego określenia obecności powyżej stężeń progowych 9 różnych typów substancji psychoaktywnych i/lub ich głównych metabolitów. Test wykrywa paracetamol, amfetaminę, metamfetaminę, barbiturany, benzodiazepiny, kokainę, opiaty, metadon, fencyklidynę, THC i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne w moczu.

Korzyści

Przy wyborze szybkiego testu przesiewowego brane jest pod uwagę wiele czynników: dokładność, łatwość użycia, możliwości interfejsu systemu i selektywność testu. Instrumenty platformy badań przesiewowych Alere Triage TOX oferuje najwyższy standard tych czynników.

Niezawodny

Wbudowana kontrola jakości (QC) spełnia wymogi codziennej kontroli jakości. Zewnętrzna kontrola pozytywna / negatywna prowadzona raz na miesiąc.

Dokładny / Kalibrowany

Próbka pacjenta jest automatycznie analizowana w stosunku do danej serii. Ponadto wykorzystywana jest wielopunktowa kalibracja.

Elastyczny

Konfigurowalne panele z systemem „Test Select”

Podłączony

Wyświetlane jakościowe wyniki pozytywne/negatywne są drukowane i mogą być przesyłane do innych urządzeń lub na komputer.

Wydajny

Funkcja „Tryb pracy grupowej” umożliwia zwiększenie przepustowości.

Specyfikacja

Testy jakościowe:

Triage TOX Drug Screen Panel

Wykrywanie:

AMP – amfetamina

mAMP – metamfetamina

BAR – Barbiturany

BZO – Benzodiazepiny

COC – kokaina

EDDP – metadon

OPI – opiaty

THC – (marihuana) 

TCA – trójpierścieniowe antydepresyjne

Wyniki są podawane w jednostkach:

pozytywny (Pos) lub negatywny (Neg)

Rozmiar próbki:

225 µL

Zestaw 25 testów.