Do użytku wyłącznie z Alere Triage

Wyniki analizy w 20 minut

Wykorzystuje próbke krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA

Triage Troponin I Test to szybki test immunologiczny dla punktu medycznego do zastosowania z analizatorem Alere Triage. Test służy do szybkiego określenia poziomu troponiny I w próbce krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA. Może stanowić to istotną pomoc w diagnostyce mięśnia sercowego.

Korzyści

  • Oznaczanie wielu markerów w punkcie medycznym.
  • Może poprawić wyniki kliniczne, ekonomicznych i operacyjne.
  • Ma potencjał, aby zmniejszyć długości pobytu na izbie przyjęć i skrócić czas potrzebny na realizacje badań.
  • Ma niemal idealne NPV 99,9% (wartość predykcji wyników ujemnych), który pozwala na szybkie wykluczenia.
  • Ma potencjał do zwiększenia liczby pobytów trwających krócej niż 24 godziny (zmniejsza ilość niepotrzebnych pobytów).
  • Dostarcza istotnych informacji diagnostycznych do różnicowania ostrego zawału serca od innych nieprawidłowości pracy serca.

Specyfikacja

Testy ilościowe:

  • Troponina I

Wyniki są podawane w jednostkach:

  • Troponina I: ng/mL

Rozmiar próbki:

  • 225 µL

Zestaw 25 testów.