TriageTrue High Sensitivity Troponin I

Red Med > Alere > Quidel Triage > TriageTrue High Sensitivity Troponin I

TriageTrue High Sensitivity Troponin I jest testem immunofluorescencyjnym, służącym do szybkiego określenia poziomu troponiny I już od 0.1 ng/L w próbce krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA.

Troponina występuje w mięśniach szkieletowych oraz mięśniu sercowym człowieka. Jest ona odpowiedzialna za pracę mięśnia sercowego oraz za skurcz mięśni poprzecznie prążkowanych. Oznaczenie troponiny jest bardzo istotne w diagnostyce uszkodzenia komórek mięśnia sercowego oraz różnicowania zawału serca od innych nieprawidłowości w pracy serca.

Testy TriageTrue High Sensitivity Troponin I odróżnia od standardowych testów troponiny znacznie wyższa czułość, a także swoistość.

Wysokoczułe testy troponiny I cechują się:

  • wysoką czułością
  • umożliwiają szybką diagnostykę, wynik uzyskujemy w ciągu 20 minut
  • możliwością wykrycia troponiny na niższych poziomach niż w testach poprzedniej generacji, już od 0.1 ng/L
  • Ma niemalże idealną wartość NPV 99,9% (predykcja wyników ujemnych), która pozwala na szybkie wykluczenia.
  • Ma potencjał, aby zmniejszyć długość pobytu na izbie przyjęć i skrócić czas potrzebny na realizacje badań.
  • Może poprawić wyniki kliniczne, ekonomiczne i operacyjne.

Skład zestawu:

25 x wysokoczułe testy troponiny I

25 x pipety 0.175 ml

1 x chip

1 x rolka papieru do drukarki

UWAGA! Nie należy stosować pipet dostarczanych z innymi zestawami.

Testy przeznaczone są do użytkowania z urządzeniem Triage MeterPro.

Procedura wykonywania badania:

  1. Za pomocą chipu dołączonego do zestawu należy przesłać dane kalibracyjne do miernika zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
  2. Przed badaniem schłodzone osocze bądź próbkę z krwi pełnej należy przenieść do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać, kilkukrotnie odwracając probówkę.
  3. Należy oznaczyć test numerem pacjenta, oraz wybrać typ próbki aby rozpocząć test.
  4. Po zakończeniu analizy wyniki są wyświetlane na ekranie z możliwością wydruku wyników.

Testy należy przechowywać w temperaturze 2-8 oC. Przed badaniem należy wyciągnąć testy z lodówki na około 60 min tak aby osiągnęły temperaturę 18-28 oC dedykowaną dla prawidłowego wykonania badania.

Top