PTS Panels CardioChek Test Glukoza opakowanie

Testy pozwalają w sposób ilościowy określić poziom glukozy we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi 15 µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny.

 

Parametry techniczne:

  • Zakres pomiarowy testów: 20 – 600 mg/dl lub
    1,11 – 33,3 mmol/l (jednostkę wybieramy przed badaniem).
  • Testów nie trzeba przechowywać w lodówce.
  • Czas badania: <1min.

Opcje dodatkowe:

  • Pipety o pojemności 15µL, które samoistnie zasysają krew, pipety te są pokryte od wewnątrz heparyną co dodatkowo zwiększa dokładność przeprowadzonego badania.
  • Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
  • Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.

 

Zawartość opakowania:

  • 1 x Opakowanie testow Glukoza (GLU) 25szt,
  • 1 x  MemoChip, procesor kalibrujący,

 

Deklaracja zgodności: 

Urządzenie CardioChek spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady (dyrektywa IVD).