PTS Panels CardioChek Test Kreatynina opakowanie

Testy pozwalają w sposób ilościowy określić poziom kreatyniny we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi 20µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny.

 

Parametry techniczne:

  • Zakres pomiarowy testów to 0,2 – 10 mg/dl
    lub 17,7 – 885 µmol/L (jednostka wybrana przed badaniem).
  • Testy należy przechowywać w lodówce.
  • Czas badania: <2min.

Opcje dodatkowe:

  • Pipety o pojemności 20µL, które samoistnie zasysają krew, pipety te są pokryte od wewnątrz heparyną co dodatkowo zwiększa dokładność przeprowadzonego badania.
  • jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
  • Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.
 

Zawartość opakowania:

  • 1 x Opakowanie testów Glukoza (GLU) 25szt,
  • 1 x Memo Chip (procesor kalibrujący)

 

Deklaracja zgodności: 

Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady (“dyrektywa IVD”).