PTS Panels CardioChek CHOL+HDL naczyniowe

Opakowanie 25 testów do pomiaru ilościowego  jednocześnie: cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL, w krwi. Paski są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w  analizatorach CardioChek PA i CardioChek Plus.

 

Zestaw zawiera:

  • Fiolka 25 pasków Panel Chol+HDL
  • MemoChip, procesor kalibrujący,
  • instrukcja obsługi PL, + 6 innych języków
 
 

Jednym testem Panel Naczyniowy wykonamy 3 badania, z jednej kropli krwi w czasie poniżej 2 minut. Uzyskane wyniki to:

  • cholesterol całkowity (TC),
  • cholesterol HDL lipoproteiny dużej gęstości, (dobry cholesterol)
  • stosunek TC/HDL

Zakres pomiarowy:

  • cholesterol całkowity (TC): 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
  • cholesterol HDL: 15-100mg/dl lub 0,39-2,59mmol/l

 

Deklaracja zgodności: 

Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady („dyrektywa IVD”).