PTS Panels CardioChek Test Trójglicerydy opakowanie

Testy pozwalają określić ilościowy poziom trójglicerydów we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi 15 µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny. Paski są przeznaczone do analizatorów z marki CardioChek.

 

Parametry techniczne:

 • Zakres pomiarowy testów to 50 – 500 mg/dl (0,56 – 5,65 mmol/L) (jednostkę wybieramy przed badaniem).
 • Testów nie trzeba przechowywać w lodówce.
 • Czas badania: <1min.

Opcje dodatkowe:   

 • Pipety o pojemności 15 µL, które samoistnie zasysają krew, pipety te są pokryte od wewnątrz heparyną co dodatkowo zwiększa dokładność przeprowadzonego badania.
 • Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne
  nakłucie palca.
 • Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.
 

Zawartość opakowania:

 • Fiolka 25 pasków testowych do określenia trójglicerydów we krwi
 • Memo Chip (procesor kalibrujący)
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 

Deklaracja zgodności: 

Urządzenie CardioChek spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady (dyrektywa IVD).