PTS Panels CardioChek Test Trójglicerydy opakowanie

Testy do ilościowego pomiaru poziom trójglicerydów we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi 15 µL pozwala na przeprowadzenie szybkiego i precyzyjnego  badania w sposób. Pasują wyłącznie do urządzeń marki CardioChek.

 

Parametry techniczne:

  • Zakres pomiarowy testów to 50 – 500 mg/dl (0,56 – 5,65 mmol/L) (jednostkę wybieramy przed badaniem).
  • Testów nie trzeba przechowywać w lodówce. 
  • Czas badania: <1min.    

Opcje dodatkowe:     

  • Pipety o pojemności 15 µL, które samoistnie zasysają krew, pipety te są pokryte od wewnątrz heparyną co dodatkowo zwiększa dokładność przeprowadzonego badania.
  • Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
  • Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.

 

Zawartość opakowania:

  • Fiolka 25 testów Panel Trójglicerydy
  • Memo Chip (procesor kalibrujący)
  • Instrukcja obsługi w języku polskim

 

Deklaracja zgodności: 

Urządzenie CardioChek spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady („dyrektywa IVD”).