PTS Panels CardioChek Test Trójglicerydy opakowanie

Testy pozwalają określić ilościowy poziom trójglicerydów we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi 15 µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny. Paski są przeznaczone do analizatorów z marki CardioChek.

 

Parametry techniczne:

 • Zakres pomiarowy testów to 50 – 500 mg/dl (0,56 – 5,65 mmol/L) (jednostkę wybieramy przed badaniem).
 • Testów nie trzeba przechowywać w lodówce.
 • Czas badania: <1min.

Opcje dodatkowe:       

 • Pipety o pojemności 15 µL, które samoistnie zasysają krew, pipety te są pokryte od wewnątrz heparyną co dodatkowo zwiększa dokładność przeprowadzonego badania.
 • Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
 • Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.

 

Zawartość opakowania:

 • opakowanie testów Trójglicerydy (TG)
 • Memo Chip – procesor kalibrujący
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 

Dostępne są opakowania

 • Domowego Użytku – 3 sztuki (z 3 nakłuwaczami i 3 kapilarami)
 • Profesjonalny – 25 sztuk

 

Deklaracja zgodności: 

Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady („dyrektywa IVD”).