Niewydolność serca

Stan w którym nieprawidłowe funkcjonowanie serca, bądź struktura serca, nie zapewnia prawidłowego i wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Częstymi przyczynami niewydolności serca jest jego zawał, nadciśnienie, choroby niedokrwienne serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Świeża niewydolność serca to taka, która występuje po raz pierwszy niezależnie od dynamiki zmian. Niewydolność Czytaj dalej

Choroba niedokrwienna serca

Zespół objawów chorobowych, które są wynikiem przewlekłego braku zaopatrywania w tlen i substancje odżywcze komórek mięśnia sercowego. Zaburzenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez mięsień sercowy, zwanych rezerwą wieńcową, doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową. Konsekwencją tego może być dusznica bolesna Czytaj dalej

Nadciśnienie tętnicze

Zgodnie z wytycznymi European Society of Hypertension i European Society of Cardiology uznano, że nadciśnienie występuje powyżej wartości 140 dla ciśnienia skurczowego i 90 dla ciśnienia rozkurczowego. Wydzielenie tych wartości progowych ma wartość praktyczną, ułatwia postępowanie diagnostyczne, lecznicze oraz rzutuje na rokowanie. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego ESH/ESC Kategoria Ciśnienie skurczowe (mmHg) Czytaj dalej

Profilaktyka w ciąży

Profilaktyka w ciąży Rodzaje badań wykonywanych podczas trwania ciąży: Podczas pierwszej wizyty przeprowadza się wewnętrzne badanie ginekologiczne, pobiera wymaz z pochwy celem określenia jej stanu bakteriologicznego i cytologicznego szyjki macicy. Kontroluje się także piersi i mierzy ciśnienie krwi. W pierwszym trymestrze ciąży USG przez pochwę oraz pierwsze badania serologiczne: OWA Czytaj dalej

BNP Czynnik natriuretyczny typu B – rola w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca podwyższone wartości stężeń BNP korelują zarówno z wyższą śmiertelnością całkowitą, jak i śmiertelnością z przyczyn naczyniowo-sercowych, niezależnie od wieku, klasy wydolności krążenia wg NYHA, przebytego zawału serca, frakcji wyrzutowej lewej komory. Rekombinowana forma ludzkiego BNP (nesiritid) znajduje zastosowanie w leczeniu pacjentów ze zdekompensowaną niewydolnością Czytaj dalej