Glihem. Korzystanie z oznaczeń HbA1c w celu poprawy kontroli glikemii. Projekt dla lekarzy, którzy opiekują się chorymi na cukrzycę. Weź udział.

Finansowanie

 

LEASING MED

  LEASING OPERACYJNY (VAT 23%) LEASING FINANSOWY
MINIMALNA WARTOŚĆ Z UMOWY Wyższa niż 1000zł Wyższa niż 1000zł
OKRES UMOWY

Dla sprzętów nowych: 24 - 60
miesięcy

Dla sprzętów używanych: 24 - 48
miesięcy

Dla sprzętów nowych: 6 - 60
miesięcy

Dla sprzętów używanych: 6 - 48
miesięcy

POZIOM ZAANGAŻOWANIA

Procedura uproszczona (bez
dokumentów finansowych) - do
500 000zł

Procedura standardowa (z
dokumentacją finansową) - brak
ograniczeń

Procedura uproszczona (bez
dokumentów finansowych) - do
500 000zł

Procedura standardowa (z
dokumentacją finansową) - brak
ograniczeń

WKŁAD WŁASNY 0 - 20%

0 - 90%
(Wpłatę początkową w leasingu
kapitałowym stanowi opłata wstępna w
wysokości nie przekraczającej 90%
wartości ofertowej sprzętu.

Na początku umowy klient musi
zapłacić również z góry VAT od sumy
płatności z umowy, jednak ta kwota nie
zalicza się do wymaganej
minimalnej wpłaty początkowej).
AKTUALNE PROMOCJE LEASING SWOBODNY
Możliwość zmiany wysokości raty
leasingowej, bez konieczności
podpisywania za każdym razem aneksu do
umowy.
 

 

POŻYCZKA MED

CZAS TRWANIA UMOWY 3 - 60 miesięcy
MINIMALNA KWOTA 5000zł
MIN WKŁAD WŁASNY 0 - 20%
POŻYCZKOBIORCA
 • lekarze prowadzący prywatne praktyki
  lekarskie;
 • lekarze rodzinni wykonujący obowiązki
  udzielania świadczeń zdrowotnych osobom
  ubezpieczonym na podstawie umów zawartych
  ze Skarbem Państwa lub gminą;
 • weterynarze prowadzący własne lecznice;
 • laboranci;
 • technicy dentystyczni, stomatolodzy
  prowadzący własne gabinety;
 • protetycy
 • optometryści, optycy;
 • rehabilitanci i fizykoterapeuci;
 • psychologowie;
 • spółki lub spółdzielnie udzielające świadczeń
  zdrowotnych;
 • inne podmioty zajmujące się opieką zdrowotną,
  których właścicielami są osoby niebędące
  lekarzami;
 • farmaceuci prowadzący własną aptekę.

Podmioty o których mowa powyżej powinny
prowadzić działalność medyczną od minimum 6
miesięcy