Glihem. Korzystanie z oznaczeń HbA1c w celu poprawy kontroli glikemii. Projekt dla lekarzy, którzy opiekują się chorymi na cukrzycę. Weź udział.CrP

Białko C-reaktywne w przypadku gdy jego stężenie w organizmie jest podwyższone (> 50 mg/l; >100 mg/l), wskazuje to na występowanie ostrego lub przewlekłego stanu zapalnego, autoagresji, martwicy tkanki i nowotworów złośliwych. Jest to białko ostrej fazy, podczas stanów zapalnych o podłożu infekcyjnym jak i nieinfekcyjnym jego stężenie rośnie w znacznie szybszym tempie niż innych parametrów (np. przy gorączce, podwyższony poziom leukocytów).

Szybki test do monitorowania stężenia CrP we krwi pełnej, którego granica wykrywania wynosi 10 mg/l.

Dane techniczne:

Próbka: Test kasetowy: surowica lub osocze (~25 µl); krew pełna (~50 µl);
Test zanurzeniowy: krew pełna, krew kapilarna (10 µl);
Czas testu: 5 minut
Czułość: Test kasetowy: 92,3% w porównaniu do immunoturbimetrii;
Test zanurzeniowy: brak danych, badania w toku;
Swoistość: Test kasetowy: 100% w porównaniu do immunoturbimetrii;
Test zanurzeniowy: brak danych, badania w toku;
Cut-off: Test kasetowy: trzy zakresy - <5 mg/l, 5-10 mg/l, >10 mg/l;;
Test zanurzeniowy: cztery zakresy - <10 mg/l, 10-40 mg/l, 40-80 mg/l, >80 mg/l;
Przechowywanie: 2°C do 30°C

 

Pomocne dokumenty

Kursy obsługi produktu

Kody produktu

Więcej informacji o produkcie

Zadzwoń na infolinię: 801 011 041
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

end faq