Micropoint qLab Q-3
Micropoint qLab Q-3

System qLabs® Q-3 PL jest najnowszym przenośnym narzędziem osobistego monitorowania krzepliwości krwi.

Szczególnie przeznaczony osób chcących samodzielnie wykonywać testy.

 

Użytkownik może uzyskać aktualne wynik:

czasu protrombinowego (PT)

międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR)

wskaźnika Quicka

z próbek świeżej pełnej krwi kapilarnej albo świeżej pełnej krwi żylnej.

 

System monitorowania PT-INR qLabs® Q-3 składa się z analizatora qLabs® Q-3 PL oraz osobnych pasków testowych. Zaawansowana technologia biosensoryczna analizatora umożliwia szybką i kompleksową samokontrolę.

Samodzielne regularne testowanie krzepliwości krwi

Aby maksymalnie dobrze mieć pod kontrolą krzepliwość krwi i odpowiednio modyfikować dawkowanie leków antykoagulacyjnych, pacjent powinien regularnie wykonywać samodzielne testy i przekazywać aktualne wyniki swojemu lekarzowi. Wyniki wartości PT, INR i wskaźnika Quicka, otrzymane z testu, pomagają personelowi medycznemu podejmować możliwe najlepsze decyzje. Szybki i precyzyjny pomiar gęstości krwi jest kluczowy dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii przeciwzakrzepowej.

Funkcjonalność qLabs® Q3 Plus

Bezprzewodowy

qLabs® Q-3 ma własne zasilanie,  zapewnia komfort, można użyć w każdym miejscu gdzie będzie to potrzebne.

 

Kolorowy ekran dotykowy

qLabs® Q-3 szczególnie wyróżnia się nowoczesnym, dużym dotykowym ekranem z przejrzystym interfejsem.

 

Mała próbka krwi

Do badania jest potrzebne jedynie 10 μL świeżej pełnej krwi kapilarnej albo świeżej pełnej krwi żylnej.

 

Szybkie wykonanie testu i uzyskanie wyników

Analiza próbki i obliczanie wyniku zajmuje ok. 2 minut.

 

Użyteczność wyników

Możliwość przełączanie między wyświetlanymi wynikami PT/INR, a wskaźnikiem Quicka.

 

Wbudowana kontrola jakości

QC daje pewność jakości wyników, minimalizuje ryzyko nieprawidłowego pomiaru.

 

Konserwacja i utrzymanie

System qLabs® Q-3 wykorzystuje zewnętrzne paski testowe, więc urządzenie nie trzeba czyścić po i przed każdym wykonaniem testu.

 

Pamięć wyników i oprogramowanie zarzadzania

qLabs® Q-3 może funkcjonować też jako samodzielny system diagnostyczny. Daje operatorowi możliwość przeglądania i zarządzania danymi zebranymi przez analizator.

 

Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi

Połączenie bezprzewodowe do przesyłania danych w pełni otwiera możliwości poręczności qLabs® Q-3.

Testy qLabs®

Dostępne są paski testowe do badania PT/INR

w opakowaniach po 1224 i 48 pasków.

Integralnym elementem systemu qLabs® są indywidualnie pakowane paski testowe. Zastosowanie jednorazowych zewnętrznych pasków służy ochronie urządzenia i badanej próbki przed zanieczyszczeniem, co mogło by prowadzić do nieprawidłowych wyników testu. 

Osobne opakowania chronią paski testowe przed czynnikami zewnętrznymi. Testy mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, co dodatkowo zmniejsza koszty ich przechowywania.

Zaawansowana technologia pasków testowych pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu i uzyskiwanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności.

Metoda pomiaru qLabs® Q-3 PL

Aparat qLabs® automatycznie wykrywa pasek qLabs® PT-INR po jego wprowadzeniu i rozgrzewa go do ustawionej temperatury roboczej. Po naniesieniu kropli krwi na strefę próbkową paska, krew spływa wzdłuż kanałów testowych do dwóch stref reakcyjnych: strefy testowej oraz strefy kontrolnej. W tych strefach krew reaguje z wcześniej nadrukowanymi odczynnikami i zaczyna krzepnąć.

Każda strefa reakcyjna zawiera parę elektrod do których podawane jest stałe napięcie wysyłane przez qLabs®. W miarę jak krew krzepnie, zmienia się prąd mierzony między dwoma elektrodami. qLabs® wykrywa zmianę prądu w strefie testowej oraz ustala wyniki PT i/lub INR.

Specyfikacja qLabs® Q-3 PL

Procesor 32-bit ARM Cortex-M4
Pojemnościowy ekran dotykowy 32 0mm×480 mm LCD
Łączność z siecią Wi-Fi
Zasilanie:

  • Bateria: wbudowany akumulator litowo-polimerowy Ładowarka: Wejście: 100~240 VAC
  • 50~60 Hz
  • Prąd wyjściowy: 5 VDC
  • Pobór mocy: 29 VA

 

Rozmiar: 148 mm × 70 mm × 26 mm
Waga: 203 g

Warunki użytkowania
Temperatura: 10ºC ~ 35ºC / 50ºF ~ 95ºF
Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne: 86kPa ~ 106kPa
Maksymalna wysokość: 4300 m (14 000 stóp)

Paski testowe qLabs® PT-INR działają skutecznie w temperaturze w zakresie od 10 do 35°C oraz w wilgotności względnej od 10 do 90% RH. Dotyczy to oddziaływania powyższych warunków na pasek przez 10 minut po wyjęciu z opakowania.

Ograniczenia

 • System qLabs® przeznaczony jest do użycia ze świeżą pełną krwią kapilarną. Nie należy używać świeżej krwi żylnej ani krwi pobranej na antykoagulant.
 • System qLabs® nie podlega wpływowi heparyny w stężeniach do 1 anti-Xa na mL krwi. Dotyczy to heparyny zarówno niefrakcjonowanej, jak i niskomolekularnej.
 • Kropla krwi musi mieć objętość co najmniej 10µl lub musi to być duża wisząca kropla krwi. Mała objętość próbki spowoduje wyświetlenie się komunikatu o błędzie.
 • W badaniach in vitro nie wykazano istotnego wpływu w próbkach zawierających bilirubinę w stężeniu do 20mg/dl oraz hemoglobinę w stężeniu 500 mg/dl (hemoliza). Nie stwierdzono istotnego wpływu w przypadku próbek zawierających trójglicerydy w stężeniu do1500mg/dl (lipemia).
 • Paski testowe qLabs® PT-INR działają skutecznie w temperaturze w zakresie 10 – 35°C oraz w 10 – 90% RH (wilgotność względna). Dotyczy to oddziaływania powyższych warunków na pasek przez 10 minut po wyjęciu z opakowania.