„Liczy się każdy dzień”

Teraz możesz zidentyfikować HIV zaledwie kilka dni po zakażeniu. Alere Determine ™ HIV Combo daje Ci możliwość diagnozowania HIV wcześniej. 

Alere Determine ™ HIV 1/2 Ag / Ab Combo daje przewagę w walce z AIDS, daje możliwość zidentyfikowania HIV szybciej niż konwencjonalne testy, które opierają się wyłącznie na obecności przeciwciał wirusa HIV 1/2. 
Alere Determine ™ HIV 1/2 Ag / Ab Combo to szybki test, który wykrywa zarówno przeciwciała HIV-1/2 jak również antygeny HIV-1, które mogą pojawić się zaledwie 12-26 dni po zakażeniu, przeciwciała HIV-1/2 pojawiają się znacznie później, 20 – 45 dni po zakażeniu. Poprzez wykrywanie HIV wcześniej, zapobiegamy dalszemu przenoszeniu wirusa, podczas tego niezwykle zakaźnego okresu. 

Alere Determine ™ HIV 1/2 Ag / Ab Combo jest przede wszystkim:

Innowacyjny i nowoczesny:

To pierwszy szybki test, który wykrywa zarówno przeciwciała HIV-1/2 oraz antygeny p24 HIV-1, które mogą pojawić się już 12 do 26 dni po infekcji. 
Testy drugiej i trzeciej generacji, wykrywają zakażenie HIV po serokonwersji, czyli zwykle 20-45 dni po zakażeniu. Badania na pacjentach wysokiego ryzyka narażenia wykazały, że Alere Determine ™ HIV-1/2 Ag / Ab Combo wykazują 64% poprawę (w porównaniu do szybkich testów 3 generacji) wykrywania infekcji, które w przeciwnym wypadku zostałyby pominięte.

Niezawodny i bezpieczny:

Wbudowany system kontroli jakości, który informuje czy test działa poprawnie.

 

Łatwy i szybki:

Wymaga minimalnego przeszkolenia i nie ma potrzeby używania drogiego sprzętu laboratoryjnego. Wynik badania otrzymujemy już po 20 minutach.
Testy 4 generacji Alere Determine ™ HIV-1/2 Ag / Ab Combo mogą być świadczone w punkcie opieki i idealnie nadają się do tego celu. Testy te są na tyle uniwersalne, że mogą być stosowane w różnych warunkach oraz wymagają minimalnego wyposażenia jak i szkolenia. Nawet w odległych obszarach, gdzie brakuje infrastruktury. W takich miejscach, test ten może być ważnym narzędziem dla poszerzenia dostępu do badań i zmniejszeniu zachorowalności.

Elastyczny:

Jest przeznaczony do badania krwi, jak również próbek surowicy lub osocza.

Specyfikacja:

  • 99.23% przeciwciała
  • 99.66% antygeny
  • Czułość: 100%

Informacje o produkcie:

  • Metoda: Przepływ boczny
  • Czas do wyniku: 20 minut
  • Warunki przechowywania: 2 – 30 ° C
  • Okres przydatności do użycia: 9 miesięcy
  • Rodzaj próbki: Surowica / Osocze / Krew
  • Zawartość zestawu: 100 sztuk testów