Kiła spowodowana jest przez Treponema pallidum i zwykle przekazywana przez kontakt płciowy. Może ona być również przekazywana z matki na dziecko (kiła wrodzona). Jest uleczalna. Nieleczona jednak, może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia serca i układu nerwowego.

Alere Determine™ Kiła to jakościowy test immunologiczny, który stosuje się do wykrywania przeciwciał przeciw Treponema pallidum w ludzkiej surowicy, osoczu i krwi.

Alere Determine™ Kiła jest przede wszystkim:

  • Szybki: Daje jasne, wiarygodne wyniki w 15 minut.
  • Łatwy w użyciu: Test wymaga tylko jednej kropli badanej wydzieliny.
  • Elastyczny: Może być badany z surowicy, osocza lub pełnej krwi.
  • Stabilny: Może być dostarczany, przechowywany i używany w niemal każdych warunkach środowiska

Alere Determine badanie na kiłę jest uznawany za najbardziej niezawodny produkt na rynku. Jej czułość i swoistość były badane w bezpośrednim porównaniu z innymi badaniami w kilku różnych badaniach (Siedner 2004, Herring 2006, Li 2009, Mabey 2006 r.).

Szybki test Alere Determine Kiła został zbadany na podstawie łącznie 1000 próbek.
Rezultat: 
Test wykrył 205 z 210 próbek pozytywnych. Czułość 97,6%. 
Swoistość wyniosła 99%, tj. wynik testu był fałszywie dodatni w jednym na sto próbek.