Test Syphilis jest szybkim testem immunologicznym do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG oraz IgM przeciwko Treponema pallidum (T. pallidum) w krwi pełnej, surowicy lub osoczu w celu zdiagnozowania kiły.

Treponema pallidum jest bakterią wywołującą chorobę przenoszoną głównie drogą płciową, kiłę. T. pallidum jest krętkiem bladym, bakterią posiadającą błonę zewnętrzną i cytoplazmatyczną membranę i w porównaniu do innych bakterii patogennych stosunkowo niewiele o niej wiadomo. Według Centrum Kontroli Chorób (CDC), od 1985 roku liczba infekcji syfilisem znacznie wzrosła. Przyczyną tego wzrostu może być zwiększona konsumpcja kokainy crack w ostatnich latach oraz wysoki wskaźnik prostytucji wśród osób zażywających narkotyki. Podczas badań stwierdzono istotną korelację między zarażeniem i przekazywaniem wirusa HIV i kiły. Charakterystyczne dla kiły są pewne etapy kliniczne rozwoju choroby i długie okresy utajonej, bezobjawowej infekcji. Początkowy etap infekcji objawia się wystąpieniem owrzodzenia. Reakcje przeciwciał przeciwko T. pallidum mogą być wykryte po 4-7 dniach od pojawienia się owrzodzenia. Infekcja jest możliwa do wykrycia do momentu rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Test Syphilis opiera się na kombinacji cząsteczek pokrytych przeciwciałami syfilisu oraz unieruchomionych antygenów syfilisa w celu jakościowego i selektywnego wykrycia przeciwciał T. pallidum we krwi, surowicy lub osoczu.

Test jest jakościowym, membranowym, immunologicznym testem do stwierdzania przeciwciał T. pallidum (IgG i IgM) w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza. Wynik testu można odczytać po 10 minutach od zaaplikowania próbki.