Istnieje nowy sposób, aby pomóc wykryć gruźlicę w społeczności HIV. 
Alere Determine™ TB LAM Ag umożliwia wykonanie badania w każdym miejscu, dostarczając wynik w ciągu kilku minut.

Ten nowy szybki test wykrywa antygen LAM (lipoarabinomannan) w próbkach moczu, pomagając szybciej, niż tradycyjne metody wykryć zakażenie i umożliwić wcześniejsze leczenie pacjenta.

Gruźlica jest główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z HIV, szczególnie u tych z najniższą liczbą komórek CD4. Pacjenci ci są trudni do zdiagnozowania, a paradoksalnie to właśnie ci pacjenci najbardziej tego potrzebują.

Sposób działania testu

Podczas zakażenia gruźlicą, antygen LAM jest uwalniany z aktywnych metabolicznie albo rozkładających się komórek i usuwany przez nerki, co jest wykrywalne w moczu.

Alere Determine™ TB LAM Ag jest przede wszystkim:

  • Innowacyjny: Jak wykazano w ostatnich badaniach ambulatoryjnych pacjentów zakażonych wirusem HIV, test TB LAM Ag był w stanie poprawnie zidentyfikować większość przypadków gruźlicy.
    Pacjenci zarażeni HIV z zaawansowaną immunosupresją i niskim CD4 mają bardzo wysokie ryzyko zakażenia. Gruźlica u tych pacjentów często pozostaje niezidentyfikowana, uniemożliwiając rozpoczęcie skutecznego leczenia. Zdiagnozowana na początku, może zmniejszyć pobyt i śmiertelność szpitalną.
  • Szybki: Wynik otrzymujemy już w 25 minut.
    Pobieranie próbek jest szybkie i łatwe, i nie wymaga przygotowania próbki.
  • Bezinwazyjny: Używamy tylko próbki moczu.
    Badanie z próbki moczu jest najlepszym sposobem, ponieważ jest on łatwo dostępny.
  • Bezpieczny: Pobierając mocz stwarzamy mniejsze ryzyko infekcji i zagrożenia biologicznego dla pracowników służby zdrowia, pracowników laboratoriów i innych pacjentów.

Programy kontroli gruźlicy stoją obecnie w obliczu szeregu ograniczeń. Na całym świecie, wykrywa się mniej niż 25% wszystkich przypadków gruźlicy. 
Wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu TB1. Obecne standardowe testy diagnostyczne TB mają kilka słabości. Średnia czułość mikroskopii plwociny dla gruźlicy płuc wynosi tylko 67% i jest znacznie niższa wśród osób zakażonych HIV. 
Inną główną przeszkodą jest rozpoznanie gruźlicy u dzieci. Metodologie oparte na plwocinie są często nieprzydatne przez niezdolność małych dzieci oraz osób z HIV do generowania plwociny.