D-Dimerem nazywamy mały fragment białka powstały na skutek rozkładu fibryny, którego obecność we krwi można zaobserwować po rozkładzie skrzepu pod wpływem fibrynolizy. W czasie gdy krew krzepnie, dzięki aktywowaniu się trombiny, fibrynogen jest metabolizowany do fibryny. Rozszczepienie fibryny, na którą składają się elementy D i E, skutkuje powstaniem D-Dimerów. Określenie stężenia D-Dimerów używane jest w przypadku stwierdzania zakrzepicy.

Wizualny test do jakościowego wykrywania stężenia D-Dimerów w próbce krwi pełnej lub osocza.

Dane techniczne:

Próbka:Krew pełna, osocze
Czas testu:10 minut
Cut-off:500 ng/ml
Przechowywanie:W temperaturze pokojowej (2°C do 30°C)

Zadzwoń na infolinię: 32 720 62 10
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.