Kalprotektyna Test służy do jakościowego określania obecności ludzkiej kalprotektyny w próbkach kału.

Kalprotektyna kałowa to znany marker nieswoistego zapalenia jelit. Kalprotektyna to białko heteromeryczne, złożone z dwóch podjednostek MAPS i MRP14. Kalprotektyna znajduje się głównie w cytoplazmie neutrofilów, złożonych w około 60% z białek rozpuszczalnych. Cząsteczka uwalniana po aktywacji neutrofilów odgrywa kluczową rolę w reakcji immunologicznej. Uwolniona kalprotektyna znajduje się w osoczu i innych płynach oraz odchodach, dzięki czemu może być wykorzystywana jako marker stanu zapalnego. Kalprotektyna kałowa jest uważana za marker przejścia neutrofilów do światła jelit. Kalprotektyna umożliwia rzetelne rozróżnienie pomiędzy chorobami organicznymi jelit a zaburzeniami funkcji jelit (np. jelito drażliwe).

Pomiar kalprotektyny kałowej może być stosowany w leczeniu i kontroli, a także przewidywaniu nawrotów u pacjentów z chorobą zapalną jelit. Kalprotektyna może być także stosowana jako pozytywny marker predykcyjny na obecność inwazyjnych patogenów, a więc jako parametr w badaniu przesiewowym biegunki zakaźnej (rozróżnienie pomiędzy biegunką organiczną a funkcjonalną). Analogicznie, zwiększone stężenie kalprotektyny znajduje się w kale w przypadku nowotworu jelita grubego i polipowatości gruczolakowatej. To białko ostrej fazy wykazuje wysoką stabilność w stolcu (do 1 tygodnia w temperaturze pokojowej).


Zasada działania testu
Kalprotektyna Test to jednostopniowy test immunochromatograficzny do wykrywania kalprotektyny ludzkiej w próbkach stolcu, na podstawie związanych z lateksem przeciwciał monoklonalnych kalprotektyny. Wbudowana kontrola  sygnalizuje prawidłowe przeprowadzenie testu.


Elementy testu
Zestaw testowy Kalprotektyna Test zawiera następujące elementy do przeprowadzania pomiaru kalprotektyny:

  1. Kaseta testowa (w aluminiowym opakowaniu)
  2. Podręcznik obsługi
  3. Pojemnik na próbkę kału; zawiera roztwór buforowy i spiralny pręcik

Inne potrzebne przyrządy:

  • Stoper

Przechowywanie i stabilność

Data ważności testu znajduje się na etykiecie. Po upłynięciu daty ważności nie wolno używać testu.

Przed użyciem kasetę należy przechowywać w temperaturze 4-30°C. Czas odczytu jest zależny od temperatury, w jakiej przeprowadzono test 15 – 30°C. Jeżeli kaseta była przechowywana w lodówce, przed użyciem należy zrównać jej temperaturę z temperaturą pokojową.

Kaseta testowa jest wrażliwa na wilgoć i wysokie temperatury. Test należy chronić przed gorącem i użyć natychmiast po otwarciu aluminiowego opakowania.