Profilaktykę zawału mięśnia sercowego możemy podzielić na pierwotną i wtórną, która ma za zadanie nie dopuścić do kolejnego zawału. Można też podzielić profilaktykę na populacyjną, która ma za zadanie nie dopuszczać do wystąpienia zawału serca u osób zdrowych jak również strategię dużego ryzyka stosowaną u osób u których występuje dużo czynników ryzyka zawałowego.

Czynniki ryzyka chorób sercowo naczyniowych możemy podzielić na czynniki podlegające i nie podlegające modyfikacji.

Czynniki podlegające modyfikacji zaliczamy do grupy czynników, które zależą od danej osoby. Do tej grupy należą:

  • nieprawidłowa dieta
  • brak aktywności fizycznej
  • nadwaga
  • otyłość
  • cukrzyca
  • nadciśnienie
  • małe stężenie cholesterolu HDL a podwyższone stężenie cholesterolu LDL

Do czynników niepodlegających modyfikacji zaliczamy:

  • wiek powyżej 45 lat u mężczyzn i 55 lat u kobiet
  • wczesne występowanie choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy w rodzinie
  • występująca już choroba niedokrwienna serca

Głównym celem pierwotnej profilaktyki jest codzienna aktywność fizyczna, zmiana nawyków żywieniowych, zaprzestanie palenia tytoniu, oraz zmniejszenie masy ciała.

Parametry które mogą dać nam informację czy zdrowo się odżywiamy to poziom cholesterolu i glukozy we krwi.

Podwyższony poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów wpływa na wzrost ryzyka wystąpienia miażdżycy, a co za tym idzie zawału serca. Również istotną sprawa jest kontrolowanie wskaźnika BMI które powinien się mieścić w przedziale 18,5-25 w celu kontrolowania masy ciała.