Pomoc w diagnozie pacjentów z podejrzeniem zastoinowej niewydolności serca, pomoc w ocenie stopnia ryzyka pacjentów z niewydolnością serca, stratyfikacja ryzyka pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Test może również służyć jako pomoc w ocenie zwiększonego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych oraz śmiertelności u pacjentów z ryzykiem niewydolności serca, którzy mają stabilną chorobę wieńcową.

Do użytku wyłącznie z Alere Triage

Wyniki analizy w 20 minut

Wykorzystuje próbke krwi pełnej lub osocza z antykoagulantem EDTA

Niewydolność Serca jest coraz bardziej powszechną chorobą, której rozpowszechnienie ma związek ze starzeniem się społeczeństwa.

Globalnie jest ponad 15 milionów pacjentów z niewydolnością serca. Choroba ta związana jest z znaczną zachorowalnością i śmiertelnością oraz wysokich kosztów leczenia.

Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie może mieć pozytywny wpływ w czasie ponownej hospitalizacji chorych z niewydolnością serca i może poprawić ich żywotność oraz jakość życia.

Alere Triage NT-proBNP to szybki test pomiaru ilościowego NT-proBNP (N-końcowy fragment (pro) peptydu natriuretycznego typu B). Zwiększa upoważnienie decyzji dotyczących leczenia pacjentów z niewydolnością serca i stratyfikacji ryzyka w przypadku Ostrego Zespołu Wieńcowego w punkcie pierwszego kontaktu lub w laboratorium.

Korzyści

 • Rozpoznanie pacjentów z podejrzeniem Zastoinowej Niewydolności Serca.
 • Stratyfikacji ryzyka u chorych z Niewydolnością Serca.
 • Stratyfikacji ryzyka u chorych z Ostrym Zespołem Wieńcowym.
 • Ocena zwiększonego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelności u pacjentów z grupy Ryzyka Niewydolności Serca, którzy mają stabilną Chorobą Niedokrwienną Serca.
 • Wiedza o poziomie NT-proBNP w krążącej krwi może pomóc w różnych zastosowaniach klinicznych.

Poprawienie szybkiego podejmowania decyzji o leczeniu w punkcie pierwszego kontaktu:

 • Skrócenie czasu podjęcia decyzji, co umożliwia szybsze rozpoczęcie leczenia.
 • Skrócenie czasu spędzonego przez pacjenta na izbie przyjęć i długości pobytu.
 • Zmniejszenie liczby pacjentów rehospitalizowanych.
 • Poprawa wyników klinicznych oraz finansowych.

Łatwy w wdrożeniu, łatwy w obsłudze:

 • Prosta procedura krwi pełnej i osocza.
 • Szybkie, dokładne wyniki ilościowe w 20 minut.
 • Pełna łączność z systemami informacyjnymi laboratorium  i szpitalnego systemu informatycznego.

Specyfikacja

Testy ilościowe:

 • NT-proBNP

Zestaw 25 testów.

Zadzwoń na infolinię: 32 720 62 10
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.