PTS Panels CardioChek Test HDL cholesterol opakowanie

Testy pozwalają określić ilościowy poziom frakcji HDL cholesterolu we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi 15 µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny. Paski są przeznaczone do analizatorów z marki CardioChek.

Parametry techniczne:

  • Zakres pomiarowy testów to 25 – 85 mg/dl (0,65 – 2,20 mmol/L) (jednostkę wybieramy przed badaniem).
  • Testów nie trzeba przechowywać w lodówce.  
  • Czas badania: <1min.    

Opcje dodatkowe:

  • Pipety o pojemności 15 µL, które samoistnie zasysają krew, pipety te są pokryte od wewnątrz heparyną co dodatkowo zwiększa dokładność przeprowadzonego badania.
  • Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które dzięki specjalnej technice wykonania ostrza pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
  • Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.
 

Zawartość opakowania:

  • Fiolka 25 testów Cholesterol HDL
  • Memo Chip – procesor kalibrujący
  • Instrukcja obsługi w języku polskim
 

Deklaracja zgodności:

Urządzenie CardioChek spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady („dyrektywa IVD”).