zjazd_ptd_2015

Miejsce

Wrocław

Termin

21 – 23 maja 2015 roku

Rada Naukowa

Prof. dr hab. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
Prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak
Prof. dr hab. med. Janusz Gumprecht
Prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot
Prof. dr hab. med. Edward Franek
Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak
Dr n. med. Anna Korzon-Burakowska
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski
Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec
Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek
Prof. dr hab. med. Małgorzata Szelachowska
Prof. dr hab. med. Jan Tatoń
Prof. dr hab. med. Ewa Wender-Ożegowska
Dr n med. Bogumił Wolnik
Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Kontakt

Grupa Trip Sp z o.o. SKA
ul. Tetmajera 35 lok. 14
34-500 Zakopane
tel. 18 202 02 12
e-mail: