Glihem. Korzystanie z oznaczeń HbA1c w celu poprawy kontroli glikemii. Projekt dla lekarzy, którzy opiekują się chorymi na cukrzycę. Weź udział.

Formularz rekrutacyjny

Dane Personalne
Wykształcenie
Szkoła:
Czy aktualnie Pani/Pan studiuje/uczu się?
Podaj typ szkoły, w jakie dni się odbywa i w jakich godzinach:
Doświadczenie zawodowe
Nazwa firmy Okres stanowisko wypowiedzenie
Dodatkowe Kursy, szkolenia, umiejętności
Uprawnienie Instytucja Rok uzyskania
Czy posiada Pani/Pan książeczkę Sanepidu?
Obsługa komputera:
Jeśli tak to jakie?
Stosunek do służby wojskowej
Dyspozycyjność
Czy może Pani/Pan pracować w soboty/niedziele?
Czy może Pani/Pan pracować godzinach 22-6?
Czy może Pani/Pan pracować godzinach 6-22?
Czy chce Pani/Pan pracować na pełen etat?
Czy chce Pani/Pan pracować na cześć etatu?
W jakie dni tygodnia może pani pracować?
Czy była by Pani/byłby Pan skłonny zmienić miejsce zamieszkania w celu rozwoju kariery?
Preferencje zawodowe
W którym z wymienionych działów chciałaby Pani/chciałby Pan pracować
Curriculum Vitae
Załącz swoje CV w formacie .pdf, w nazwie pliku umieść swoje imię i nazwisko, bez polskich znaków i spacji
Uwaga!
Red Med Poland Sp z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji przez Red Med Poland Sp z o.o. (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r. Dz.U.poz.883)