Szybki test kasetowy antygen Candida albicans jest przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenów Candida albicans w wymazie z pochwy lub w rozcieńczonym solą fizjologiczną wymazie z pochwy. Test ten służy jako środek pomocniczy przy diagnozie pleśniawki pochwowej, infekcji wywołanych Candidą.

 

Pleśniawka pochwowa jest uznawana za jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań pochwowych. Około 75% kobiet zostało minimum raz w życiu zdiagnozowane pod kątem infekcji Candidą. 40-50% z nich będzie cierpiało z powodu nawracających infekcji, natomiast u 5% stwierdza się chroniczną kandydozę. Drożdżyca jest błędnie diagnozowaną chorobą dużo częściej, niż inne infekcje pochwy. Symptomy kandydozy, które mogą być oznaką także innych chorób, obejmują: ostre swędzenie, bóle pochwy, podrażnienia, wysypkę na zewnętrznej stronie warg sromowych oraz odczucie palenia narządów rodnych, które może się nasilać podczas oddawania moczu. W celu postawienia dokładnej diagnozy konieczna jest gruntowna analiza. U kobiet uskarżających się na objawy pochwowe powinny zostać przeprowadzone standardowe testy: badanie wymazu w soli fizjologicznej lub badanie pod mikroskopem 10% roztworu wodorotlenku potasu (test KOH). Badania pokazują, że mikroskopia jest głównym narzędziem do diagnostyki kandydozy, która w najlepszym przypadku osiąga czułość 50%, tym samym pomijając znaczący odsetek kobiet z symptomami grzybicy. Niektórzy eksperci uważają wykorzystanie kultur drożdży jako pomocniczego testu diagnostycznego jako wskazane, aby poprawić wiarygodność diagnozy. Wadą tej metody jest fakt, że kultury drożdży są drogie i rzadko używane. Co więcej, uzyskanie pozytywnego wyniku może zająć nawet do tygodnia czasu. Nieprecyzyjna diagnoza kandydozy może opóźnić leczenie i wywołać poważniejsze choroby dolnego odcinka układu płciowego.

Szybki test kasetowy antygen Candida albicans jest testem przeznaczonym do diagnostyki przyłóżkowej, w celu jakościowego wykrywania Candidy z wymazu z wydzieliny z pochwy w przeciągu 10-20 minut. Rozwiązanie to ma istotny wkład w rozwój diagnostyki kandydozy u kobiet.

Test kasetowy wykorzystuje zabarwioną lateksową immunochromatograficzną technologię opartą na przepływie kapilarnym.