Zakrzepica żył głębokich – stan chorobowy, który polega na tworzeniu się zakrzepów w układzie żył głębokich pod powięzią głęboką. Często może mieć poważne powikłania, dlatego ważna jest szybka diagnoza i podjęcie leczenia. Jednostka ta często jest podłożem do powstania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Zakrzep wytworzony może się oderwać i z biegiem krwi dostać się do prawego przedsionka, następnie do prawej komory i rozgałęzień tętnicy płucnej.

Przy dużym materiale zatorowym może dojść do zaklinowania tego materiału w przedsionku lub komorze czego konsekwencją jest nagły zgon. Mniejsze fragmenty mogą zatkać mniejsze naczynia które wchodzą w skład krążenia płucnego co skutkuje zatorowością płucną.

Przyczyny:

 • unieruchomienie kończyn co powoduje problemy w krążeniu żylnym
 • zmiany w składzie krwi (nadpłytkowość)
 • uszkodzenia naczyń co powoduje zmiany w śródbłonku

Zakrzepica żył głębokich kończyn górnych występuje znacznie rzadziej a przyczyną może być:

 • obecność cewnika naczyniowego w świetle żył większego kalibru
 • ucisk żył – pachowej lub podobojczykowej z zewnątrz
 • przez powiększone węzły chłonne
 • zespół górnego otworu klatki piersiowej
 • przez naciek nowotworowy
 • złamany obojczyk
 • w czasie znacznych wysiłków ucisk między obojczykiem a ścięgnem mięśnia podobojczykowego
 • zespół Pageta i Schröttera (szczątkowe ścięgno w dole pachowym)/li>

Początkowo przebieg zakrzepicy żył głębokich jest skąpo bądź bezobjawowy.

Objawy wskazujące na występowanie zakrzepicy żył głębokich:

 • ból
 • tkliwość palpacyjna kończyny
 • obrzęk
 • zaczerwienienie skóry
 • nadmierne ucieplenie lub gorączka

Badania diagnostyczne:

 • badanie stężenia D dimerów w osoczu
 • USG
 • flebografia kontrastowa
 • rezonans magentyczny