Stopa cukrzycowa jest powikłaniem wieloletniej, źle leczonej cukrzycy. Chorzy na cukrzycę mają bardzo wrażliwe stopy, a jednocześnie znieczulica skóry zwiększa ryzyko pojawienia się patologicznych zmiany. Dotyczą one naczyń krwionośnych, nerwów, mięśni, skóry oraz kości. Te powikłania mogą zakończyć się amputacją stopy.

Tak zwana stopa cukrzycowa stanowi zespół patologicznych zmian występujących u chorych na cukrzycę  typu 1 oraz cukrzycę typu 2, leczonych insuliną oraz lekami doustnymi. Występuje u 15% wszystkich chorych na cukrzycę. Komplikacje zaczynają się od kłopotów z poruszaniem, a mogą zakończyć amputacją stopy. Zespół stopy cukrzycowej jest bardzo trudny w leczeniu. 5-15% przypadków wymaga amputacji kończyn, co prowadzi do inwalidztwa i skrócenia życia chorego.

Przyczyną stopy cukrzycowej są zmiany w naczyniach krwionośnych oraz uszkodzenie włókien nerwowych. Powstaniu tych zmian sprzyja złe wyrównanie cukrzycy.

Stopa cukrzycowa ma charakterystyczny wygląd. Skóra staje się sucha, łuszcząca się, pozbawiona owłosienia, w okolicy pięt i na innych wystających częściach stopy pojawiają się pęknięcia z towarzyszącymi ogniskami owrzodzenia i martwicy. Tkanki miękkie kończyn zanikają, paznokcie z powodu zaburzeń wzrostu są zdeformowane. Skóra, tkanki miękkie, mięśnie i nerwy ulegają przewlekłemu niedotlenieniu. Stopa cukrzyka staje się źródłem cierpienia i dolegliwości. Dochodzi do uszkodzenia struktury stopy, w obrębie której powstają: pęknięcia skóry suchej i inne choroby skóry. Z czasem stanowią zagrożenie nie tylko dla chorej kończyny, ale i dla życia chorego. Może to doprowadzić do amputacji palców, często całej stopy, a nawet ud.

Są to konsekwencją istnienia neuropatii cukrzycowych. Neuropatia ruchowa w przebiegu cukrzycy prowadzi do zaników mięśni i zaburzonej współpracy prostowników i zginaczy oraz zniekształcenia stopy. Neuropatia czuciowa, poprzez zaburzenia czucia bólu temperatury, dotyku, zwiększa ryzyko urazów, które z kolei przyczyniają się do powstawania owrzodzeń. Neuropatia autonomiczna powoduje zaś powstawanie przetok tętniczo-żylnych i upośledzenie utlenowania krwi, co prowadzi do zaburzeń troficznych wpływających na owrzodzenia. Aby temu zapobiec, niezmiernie ważne są profilaktyka i leczenie zespołu stopy cukrzycowej.

„Neuropatyczny zespół stopy

cukrzycowej stanowi 70% przypadków.”

Rodzaje zespołów stopy cukrzycowej

Stopa cukrzycowa występuje  pod trzema postaciami: stopa neuropatyczna, stopa niedokrwienna i stopa neuropatyczno-niedokrwienna.

Niedokrwienny zespół stopy cukrzycowej

Hiperglikemia utrzymująca się przez dłuższy czas, doprowadza do uszkodzenie naczyń krwionośnych, szczególnie tętnic, co skutkuje zmniejszeniem ich elastyczności, zarastaniem i nasiloną miażdżycą. Z powodu niedokrwienia tkanek stopy dochodzi do zaburzeń ich czynności. Z drugiej zaś strony zwiększa lepkość krwi, co powoduje skłonność trombocytów do zlepiania się (agregacji), a w następstwie powstawanie szkodliwych skrzepów. Następstwem tych patologicznych zmian jest groźne niedotlenienie tkanek. Przewlekłe niedotlenienie tkanek, sprawia, iż obumierają one – tworzą się skrzepy, opuchlizny, wrzody, martwice i pęknięcia. Jednocześnie deformują się paznokcie, tkanki miękkie zanikają, a cała stopa jest sina. Stwierdza się brak wyczuwalnego tętna na niej, zachowane jest natomiast czucie głębokie. Obecna jest bolesność w ruchu i bardzo nasilona bolesność w spoczynku ale struktura kości jest prawidłowa.

Neuropatyczny zespół stopy cukrzycowej

Stanowi 70% przypadków stopy cukrzycowej. Jest spowodowana uszkodzeniem nerwów obwodowych które wynika z zmiany w naczyniach krwionośnych oraz uszkodzenie włókien nerwowych. Powstają one ze złego wyrównania cukrzycy. Doprowadza to do uczucia pieczenia, mrowienia, palenia lub drętwienie kończyn, które nasilają się zwłaszcza wieczorem lub w nocy. Równocześnie osłabia czucie w stopie oraz powoduje słabsze odczuwanie bólu i temperatury w obrębie stóp, co objawia się niezauważaniem żadnych dolegliwości, np. skaleczeń. Łatwo w takiej sytuacji o oparzenie stóp, jeżeli chory pragnie rozgrzać zmarznięte stopy o bezpośrednie źródło ciepła np. piece, kominki, gorąca woda. Również otarcie skóry spowodowane źle dopasowanymi butami bywa przyczyną powstania owrzodzeń.  Osłabienie napięcia mięśni i kości, powoduje deformacje i martwice. Można rozpoznać przez ciepłą stopę o różowym zabarwieniu z wyczuwalnym tętnem oraz upośledzeniem czucia głębokiego, wyrażającego się upośledzeniem czucia wibracji. Brak jest bolesności w ruchu ale występuje niewielka bolesność w spoczynku.

Stopa neuropatyczno-niedokrwienna.

Jest to postać mieszana obu powyższych przypadków i charakteryzuje się najgorszym rokowaniem.

 

„Aby zredukować ryzyko wystąpienia

należy utrzymywać i kontrolować

wyrównanie poziomów cukru we krwi.”

 

Leczenie

Leczenie stopy cukrzycowej jest trudne i nie zawsze skuteczne. Podstawowe znaczenie ma dobre wyrównanie cukrzycy. Preferowana jest intensywna insulinoterapia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie doustnych leków hipoglikemizujących, jeżeli takie leczenie zapewnia prawidłowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy oraz nie ma wskazań do leczenia insuliną. Ważnym elementem leczenia (szczególnie w zespole neuropatycznej stopy cukrzycowej) jest odciążenie stopy. Stosuje się odpowiednie obuwie odciążające przodostopie i piętę. Odciążenie stopy uzyskuje się również za pomocą kul, wózka inwalidzkiego, opatrunku gipsowego. W przypadku potwierdzonego zakażenia stosuje się antybiotyki, które dobierane są w zależności od rodzaju patogenu i ciężkości zakażenia. Często konieczne jest postępowanie chirurgiczne – drenaż, nacinanie, usunięcie martwych tkanek, opatrunki klasyczne i opatrunki zapewniające wilgotne środowisko rany. W szczególnych przypadkach możliwe są zabiegi wewnątrznaczyniowe. Amputacje powinny być możliwie oszczędne.

Profilaktyka

Leczenie stopy cukrzycowej jest trudne i nie zawsze skuteczne. Aby zredukować ryzyko wystąpienia tych powikłań w cukrzycy zależy przede wszystkim utrzymywać i kontrolować wyrównanie poziomów cukru we krwi (w czym pomagaA1CNow+®)  oraz zadbać o pielęgnację stóp. Diabetycy mają je bardzo wrażliwe, a jednocześnie mają zmniejszone odczuwanie skórne. Utrzymanie poziomu cukru we krwi w optymalnych, fizjologicznych granicach poprzez zdrową dietę i odpowiednią dawkę leków, preferowana jest intensywna insulinoterapia.

Zalecane jest Wygodne obuwie, dostatecznie szerokie, w odpowiednich rozmiarach z naturalnych materiałów, obcas powinien być niski i szeroki. Konieczne są też bezuciskowe skarpety, odpowiednio chroniące przed zimnem i zranieniami.

Pielęgnacja stóp to podstawa. Oszczędnie i delikatnie obcinaj paznokcie i wycinaj skórki. Miejsca zmienione chorobowo natłuszczaj,  można stosować maść witaminową.

Nie wolno lekceważyć nawet lekkich skaleczeń, należy je zabezpieczyć jałowymi opatrunkami, a jeżeli nie się goją to wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Powinno się unikać spacerów na boso (nawet po domu) oraz stosowania maści na odciski. Paznokcie powinny być obcięte prosto ale niezbyt krótko.

 

Zespół stopy cukrzycowej może być uciążliwym i niebezpiecznym powikłaniem na które diabetyk powinien uważać. Tak jak we wszystkich powikłaniach cukrzycy największa rola zapobiegawcza przypada na właściwe unormowanie poziomu glikemii w trakcie leczenia cukrzycy.

Warto więc na bieżąco sprawdzać poziom hemoglobiny glikowanej. Hemoglobina glikowana (HbA1c) stanowi uznany od dawna parametr wyrównania u pacjentów z cukrzycą i służy do retrospektywnej oceny średniego poziomu glikemii z około 3 miesięcy. Do tego służy monitor A1CNow+® do samokontroli. Poręczne, domowe urządzenie pozwalające szybko sprawdzić  poziom hemoglobiny glikowanej.

 

Bibliografia

Karnafel W. Stopa cukrzycowa, Czelej, Lublin 2008, ISBN 978-83-60608-081

Czech A., Tatoń J. CUKRZYCA: Podręcznik diagnostyki i terapii, Elamed, Katowice 2009, ISBN 978-83-61190-01-1

Moczulski D. Wielka interna – diabetologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60135-85-3

Bernas M., Czech A., Tatoń J. Diabetologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3370-0

Sieradzki J. Cukrzyca, Via Medica, Gdańsk 2007, ISBN 83-89861-90-0